Mẫu CV Nhân Viên Kế toán


Kế Toán

Kỹ năng

Sở thích

Mục tiêu nghề nghiệp

Học vấn

Thêm học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Thêm kinh nghiệm

Tin học

Ngoại ngữ

Người tham chiếu