Mẫu CV Thực tập

 


Thực Tập Sinh

Mục tiêu nghề nghiệp

Kỹ năng

Học vấn

Thêm học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Thêm kinh nghiệm

Tin học

Ngoại ngữ

Sở thích