Mẫu CV Kỹ Sư điện


Kỹ Thuật Điện

Sở thích

Người tham chiếu

Mục tiêu nghề nghiệp

Học vấn

Thêm học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Thêm kinh nghiệm

Tin học

Ngoại ngữ