Mẫu CV xin việc Thiết Kế Đồ Họa


Thiết Kế Đồ Họa

Mục tiêu nghề nghiệp

Học vấn

Thêm học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Thêm kinh nghiệm

Thông tin thêm

Chưa cập nhật thông tin

Tin học

Ngoại ngữ

Kỹ năng

Dự án tham gia

Thêm dự án

Sở thích

Người tham chiếu