Mẫu CV thanh lịch

  • Nữ


01

Học vấn

Cập nhật thông tin học vấn

Thời gian:   06/2024 - 06/2024
Cử nhân
Trường/nơi đào tạo: Đại học Công nghiệp Hà Nội
Xếp loại: Khá
Khoa: Kế toán
Mô tả:
Được đào tạo các nghiệp vụ chuyên ngành kế toán
Đạt nhiều thành tích trong học tập, học bổng hàng năm
02

Kinh nghiệm làm việc

Cập nhật kinh nghiệm làm việc

Thời gian:  06-2024 - 06-2024
Công ty TNHH truyền thông Tầm Nhìn Cộng (Eyeplus Media)
Thời gian: 11/2016 - hiện tại
Vị trí: Nhân viên Marketing
Mô tả:
Social Marketing:
Cùng các thành viên trong team quản trị và xây dựng các fanpage: Hệ thống fanpage của blogtamsu, Feedy,... Đây là những fanpage có hàng triệu lượt user follow hàng ngày
Định hướng viết bài seeding để phát triển các group về ẩm thực (Vì yêu mà nấu, Cộng đồng nấu ăn Feedy, Hội những người thích ăn cả thế giới)
PR nội bộ: Là thành viên công đoàn công ty, tham gia và hỗ trợ triển khai các kế hoạch truyền thông nội bộ, hỗ trợ tổ chức các event như Year end party, sinh nhật công ty, tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong tháng...
03

Kỹ năng

04

Người tham chiếu

Tin học

Ngoại ngữ