Mẫu CV Giám Đốc Kinh Doanh

Nữ


Giám Đốc Kinh Doanh

Kinh nghiệm làm việc

07/2024 - 07/2024
Thêm kinh nghiệm

Học vấn

07/2024 - 07/2024
Thêm học vấn

Ngoại ngữ

Tin học

Sở thích

Người tham chiếu